محیط زیست

محیط زیست

محیط زیست جایی است که تعدادی موجودات زنده در آن زندگی می کنند.

و همگی با یکدیگر در تعامل بوده و در حال کنش و واکنش هایی می باشند.

در محیط زیست موجودات بر رشد و نمو و مرگ و حیات یکدیگر تاثیر می گذارند.

حفاظت از محیط زیست یکی از مسایلی است، که در قرن اخیر از بزرگترین دغدغه های بشر شده است.

تذکر یک نماینده مجلس به روحانی برای اجرا نکردن قانون مقابله با آلودگی هوا

آلودگی هوا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از اجرا نشدن قانون نحوه مقابله با آلودگی هوا، به رئیس‌جمهور تذکر داد و گفت: اگر هر بخشی به وظایفش در چارچوب این قانون به درستی عمل کرده بود، امروز شاهد وضعیت ناهنجار در حوزه آلودگی هوای شهرها نبودیم.   …

توضیحات بیشتر »